Årsmødet afholdes i 2021 i Nyborg.

Der inviteres til Dansk Atletiks Årsmøde 2021 i oktober

Dansk Atletiks bestyrelse inviterer alle medlemsklubber til årsmødet, der er det fælles demokratiske beslutningsforum for klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelse.

Dato: 23. oktober 2021

Lokation: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Tilmelding: 14 dage før årsmødet

 

Foreløbig dagsorden for årsmødet

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Godkendelse af stemmeberettigede
  4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse
  5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse
  6. Bestyrelsen fremlægger status på strategiplan
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende år til orientering, samt forslag til rammebudget for det kommende år, herunder, som et særskilt punkt, kontingentet, til godkendelse
  9. Valg i henhold til § 12
  10. Eventuelt

 

Forslag

Medlemsklubber, bestyrelse, komiteer, udvalg og projektgrupper kan stille ændringsforslag. Forslag skal sendes i skema til daf@dansk-atletik.dk. 

Personvalg

Valg kræver personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn. Der kan dog opstilles på dagen til valgte poster, hvis disse er vakante i forvejen eller opstår under årsmødet.

Stemmeret

Klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelsen. Pba. medlemstal har hver klub én stemmeberettiget repræsentant, og klubber med 100+ medlemmer har to repræsentanter.

 

Denne invitation er sendt til samtlige foreningsformænd.

Seneste nyheder