Billede fra lige efter World Relays førstedagen hvor begge danske stafethold kvalificerede sig til OL 2021 og VM 2022. Foto: privatfoto.

OL-bruttotruppen til de to 4x100m stafetter er udpeget

Dansk Atletik kan nu sætte navne på den forhåndsudtagne bruttotrup til OL i Tokyo for begge vores 4x100m hold. Vi har taget udgangspunkt i grundstammen på såvel kvinde- som herreholdet, som formåede at skaffe os nationspladserne til OL. Derudover har vi suppleret med oplagte kandidater ud fra resultatniveau, stafeterfaring samt international erfaring.

Vedr. 4x100m kvinder er flg. bruttotrup forhåndsudtaget:

 • Louise Østergaard
 • Marie Larsen
 • Mathilde Kramer
 • Emma Beiter-Bomme
 • Ida Karstoft
 • Astrid Glenner-Frandsen
 • Mette Graversgaard

Vedr. 4x100m herrer er flg. bruttotrup forhåndsudtaget:

 • Emil Mader Kjær
 • Frederik Schou-Nielsen
 • Kojo Musah
 • Kristoffer Hari
 • Simon Hansen
 • Steffen Udengaard Knudsen
 • Tazana Kamanga-Dyrbak 

Staben omkring det samlede OL-stafethold:

 • Mikkel Larsen, Landstræner/overordnet ansvarlig
 • Lars Pedersen, Assisterende landstræner – herrer
 • Rolf Mortensen, Assisterende landstræner – kvinder

Det videre forløb

Endelig udtagelse til OL i Tokyo sker direkte efter DM Senior, hvor der lægges vægt på resultatniveau, øjeblikkelig form, stafeterfaring, international erfaring, aktuel skadesstatus og -historik m.v. D.v.s. der er er tale om en helhedsvurdering ud fra normalt anerkendte kriterier.

Udgangspunktet er, at Dansk Atletik indstiller 5-6 atleter – forventeligt 6 atleter - pr. hold til endelig udtagelse. Formelt er det DIFs bestyrelse som skal godkende den endelige indstilling fra Dansk Atletik. Det skal ligeledes understreges, at indstillingen fra Dansk Atletik skal følge de kriterier for udtagelse, som er besluttet og godkendt mellem World Athletics og IOC, hvor der er ret stramme rammer i forhold til størrelsen på truppen.

De praktiske detaljer omkring formalia ift hvilke akkrediteringer der gives, er lige nu ved at blive afstemt nærmere mellem DIF/DOK, World Athletics og IOC. Når Dansk Atletik og DIF har fået endelig bekræftelse på disse formalia, så informeres det samlede bruttohold nærmere via landstrænerteamet. 

Perspektivering

Elitechef Bo B. Overgaard sætter her lidt perspektiverende ord på hele satsningen:

"At vi i Dansk Atletik hermed har sat navne på vores to 4x100m hold til OL i Tokyo, kan vi godt tillade os at være stolte af i hele den danske atletikfamilie. Det er naturligvis udtryk for, at vi i disse år har meget talentfulde atleter inden for sprint/ hæk/ stafet. Det er også udtryk for, at vi har fundet et stærkt landsholds set-up, hvor vi i vores danske kontekst kan være konkurrencedygtige på internationalt niveau. Endelig er det et udtryk for, at det er muligt at kombinere den daglige træning ude i klubberne og atleternes individuelle ambitioner med en internationalt fokuseret satsning på stafet. I virkeligheden – statistisk set - burde det ikke kunne lade sig gøre, at Danmark kan kvalificere sig til OL i 4x100m stafet. Men nu har vi hele to hold med. Det har vi, fordi vi har satset på det, og så har vi været indstillet på, at vi rækker ud efter alle de muligheder, som opstår hen ad vejen. Det har i virkeligheden ikke kunnet planlægges stringent og struktureret. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har accepteret at vi i mange sammenhænge skal være omstillingsparate. Vi har skullet agere overfor en masse ukontrollerbare ydre faktorer. Fx ift hvad der byder sig af muligheder for internationale stævner, planlægning af precamps midt i en Covid-19 pandemi, håndtering af skader når de opstår, hjælp og sparring til atleterne når eksamensplaner falder sammen med en vigtig precamp eller stævne m.v.

En stafetsatsning er besværlig og vanskelig. Men dermed er det også et klart billede på, hvad det handler om i et internationalt perspektiv. Og satsningen på stafet bliver derfor også videreført i de kommende år, hvor vi allerede nu har vores kvinde- og herrehold på 4x100m kvalificeret til EM og VM i 2022."

Seneste nyheder