De nyeste opdaterede retningslinjer og anbefalinger for atletikken kan ses her.

Opdaterede atletikspecifikke retningslinjer pr. 7. maj 2021

De nyeste opdaterede retningslinjer og anbefalinger for atletikken kan ses her.

Afledt af den seneste genåbning gælder nedenstående retningslinjer og anbefaler for atletikken fra den 7. maj 2021.

Der henvises i retningslinjerne til det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.

___________________________

Dansk Atletiks retningslinjer og anbefalinger relateret til Corona-situationen tager afsæt i myndighedernes sundhedsmæssige anbefalinger. Dansk Atletik er således bevidst om, at vi alle er i en særlig Corona-sundhedskrise, hvor vi alle skal bidrage og tage ansvar for, at vi i samfundet generelt og atletikken specifikt kommer bedst muligt igennem den aktuelle Corona-sundhedskrise.

Dansk Atletik følger Kulturministeriets, DIF og DGIs vejledende retningslinjer i forhold til idræts- og foreningslivet. I forlængelse heraf har Dansk Atletiks atletik-specifikke guideline to formål:

 1. at understøtte Kulturministeriets, myndighedernes og DIF/DGIs anbefalinger
 2. at understøtte vores klubber og medlemmerne med vejledning og anbefalinger målrettet atletikrelaterede arrangementer, stævneaktivitet samt træning.

 

1. De vigtigste generelle retningslinjer og anbefalinger

 • At man overholder det til enhver tid gældende forsamlingsforbud
 • At man så vidt muligt skal holde afstand
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne.
 • At man begrænser fysisk kontakt
 • At man ikke hoster eller nyser på andre
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj
 • At man kommunikerer generelle og atletik-specifikke retningslinjer i træningsmiljøet – fx via opslag af Sundhedsstyrelsens plakater, DAFs atletik-specifikke Corona-retningslinjer, lokale retningslinjer for den enkelte klub og/ eller træningsfacilitet

 

2. Retningslinjer og anbefalinger vedr. udendørs træning

 • 2.1   Udendørs træningsaktiviteter kan planlægges og afvikles inden for rammen af det gældende forsamlingsforbud. Hvis den lokale træningsfacilitet/ området tillader det, kan der godt være flere mindre træningsgrupper i gang på samme tid – forudsætningen er, at de respektive træningsgrupper holder afstand til hinanden

 • 2.2   Specifikt i forhold til det lokale stadion opfordres klubben til at udarbejde en skitse over de respektive træningszoner/ -områder, som atletikmæssigt giver mening og som kan defineres - denne skitse bør synliggøres ved indgangen til stadion

 • 2.3   Anvendelse af redskaber og rekvisitter (hække, overligger, rive, målebånd, startblokke m.v.) skal ske ved at færrest mulige berører disse under en træning, og at disse i relevant omfang (hvor de berøreres) rengøres før og efter træning med medbragt håndsprit eller anden relevant rengøringsmiddel. Berøreres de af flere under en træning, skal de rengøres løbende under træningen. 

 

3. Retningslinjer og anbefalinger vedr. indendørs træning

 • 3.1  Indendørs træning (og konkurrence) er igen tilladt for alle aldersgrupper
 • 3.2   Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Både atleter, trænere, dommere m.v. tæller med i det samlede antal.
 • 3.3   Der er krav om coronapas for voksne atleter fra 18 år og derover ift adgang til indendørs trænere og/ eller konkurrence. (PCR-test og kviktest må højst være 72 timer gammel for at få adgang til faciliteten.)
 • 3.4   Professionel idræt er undtaget, d.v.s. godkendte ’professionelle atleter’ og deres personlige trænere kan fortsat træne og konkurrere indendørs
  • Internationalt niveau: 
   • Alle DAF / TD-indplacerede atleter
  • National senior-eliteniveau:
   • Elite-træningsgrupper tilknyttet hhv. EKC-Ø og EKC-V
   • Medaljepotentiale på DM Senior-niveau
  • 3.2.1  Dansk Atletiks definition af ’professionelle atleter’ følger Kulturministeriets retningslinjer, og i atletiksammenhæng taler vi konkret om flg. atlet-kategorier:

 

4. Retningslinjer og anbefalinger vedr. stævner

 • 4.1   Vedr. den kommende periodes generelle stævneaktivitet kan DAF godkende stævner inden for rammerne af det gældende forsamlingsforbund  
 • 4.2   Vedr. stævneaktivitet for godkendte professionelle atleter, kan DAF godkende stævner (DM, CAG o.l. hvor målgruppen er godkendte professionelle atleter) inden for rammerne af de undtagelser for restriktioner, som gælder for professionel idræt.
 • 4.3    Vedr. motionsløb, landevejsløb og terrænløb (hvor der er større geografiske spredning mellem deltagerne kan opretholdes under hele løbet) er der i den kommende periode et særligt arrangøransvar i forhold til afvikling inden for de gældende corona-relaterede restriktioner. Det handler primært om overholdelse af afstandskriterier og forsamlingsforbud i start- og målområde.

 

Ikrafttræden

Ovenstående retningslinjer og anbefalinger gælder pr. d. 7. maj 2021.

 

Spørgsmål og svar om de nuværende retningslinjer

DIF har svaret på enkelte spørgsmål. Se svarene her.

 • Må forældre overvære udendørs træning?
  Ja, der må gerne være fx forældre til udendørs idrætsaktiviteter, så længe det gældende generelle forsamlingsforbud på pt. 50 personer overholdes. Det er fortsat foreningens ansvar, at forsamlingsforbuddet bliver overholdt.
 • Hvilke arealkrav gælder for indendørs idrætsaktiviteter?
  Der skal være 4 kvm pr. udøver, så der er god mulighed for at holde afstand.
 • Hvilke regler gælder for idrætten i de sogne, der må midlertidigt nedlukkes?
  Ved nedlukning af et sogn, er der kun krav om, at indendørsidrætten lukkes ned. Udendørs idræt kan således som udgangspunkt fortsætte. Det vil dog kommunen, som træffer beslutning om, hvilke udendørsfaciliteter, som de vil lukke/holde åbent.
 • Hvad er et coronapas?
  Et coronapas er digitalt og med flueben i en af nedenstående muligheder, kan man få adgang til de dele af samfundet, som myndighederne har besluttet, kræver fremvisning af coronapas:

  • Tidligere påvist smitte med COVID19 (6 måneder)
  • Negativ PCR-eller lyntest (foretaget inden for 72 timer)
  • Færdigvaccination mod COVID19

  Coronapasset kan findes via sundhedsplatformen MinSundhed (findes også som app).

 • Er der krav om coronapas for trænere og nødvendige voksne?
  Nej.
 • Hvem har ansvaret for at tjekke coronapas?
  Ansvaret ligger hos den enkelte forening eller facilitetsejer. I praksis vil det ofte være den enkelte træner, der tjekker for et gyldigt coronapas ved holdtræning eller halinspektøren eller andet personale i det tilfælde, hvor man lejer en bane. Er der ingen træner, kan man formentlig kontrollere hinanden, men det vil være klubben eller facilitetsejeren, der er ansvarlig ved evt. manglende kontrol.
 • Hvad kan der ske, hvis foreningen ikke tjekker coronapas?
  Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne 70 år og derover), som der er krav om coronapas for.
 • Må nødvendige forældre deltage i børne- og unge aktiviteter (fx ved forældre-barn-gymnastik eller ishockey for U7)?
  Ja, hvis de er nødvendige for at afvikle aktiviteten, men de tæller med i det samlet antal deltagere.
 • Åbner omklædningsrum for både indendørs- og udendørsidrætter?
  Ja, men de må kun benyttes af de grupper, der må træne indendørs idræt. Det skal desuden sikres, at der er 4 kvm pr. person, at der holdes mindst en meters afstand, at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring overholdes, og at kødannelse undgås.
 • Må foreningsfitness åbne for børn og unge under 18 år og voksne på 70 år og derover?
  Ja.
 • Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig? (sektionering)
  Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner.
 • Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper samtidig?
  Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.
 • Hvad er kravene ift. mundbind og skilte?
  Der er stadig krav om mundbind, og man skal forening huske at opsætte de nødvendige skilte, herunder antal personer, som må være til stede i lokalet samt krav om mundbind og coronapas.

Seneste nyheder