Nye startpengesatser og gebyrer

Bestyrelsen har bekræftet nye startpengesatser for danske mesterskaber. De nye satser gælder fra 1. januar 2022.

De nye satser er først og fremmest begrundet i, at Dansk Atletik vil gøre det mere attraktivt at være mesterskabsarrangør. Derudover har det været vigtigt, at både arrangør og forbund kan minimere den økonomiske risiko ved et givent mesterskabsarrangement det handler om størst mulig gennemskuelighed ift. det samlede budget for et givent mesterskab.

I overskriftsform er de væsentligste ændringer i de nye satser og gebyrer som følger:

  • Centralt bestemte startpengesatser og gebyrer dækker fremover kun nationale mesterskaber. De regionale mesterskaber er blevet fjernet fra oversigten.
  • Gebyr for efteranmeldelse er blevet fjernet. Mulighed for efteranmeldelse til nationale mesterskaber udgår.
  • Bøde for ikke at stille dommere er blevet fjernet for at undgå for meget uhensigtsmæssig administration.
  • Gebyrerne på DM Hold er blevet simplificeret.
  • Den faste afgift for non-stadia mesterskaber er blevet fjernet, da dette ikke længere er aktuelt.
  • Der er blevet indført arrangørafgift til stafetter og ungdom (dette har indtil videre kun været gældende for seniorer). 
  • Der er indført startpengesats på tremandshold (cross og landevej) for at behandle dem lige med banestafetter.
  • Deltagelse i flere aldersgrupper samtidigt forudsætter fremover betaling af 2 x startpenge.   

Seneste nyheder