Status efter Dansk Atletiks årsmøde

Hvordan ser fremtiden ud?

Der er lige blevet afholdt årsmøde i Dansk Atletik. Da det ikke var alle klubber, der kunne deltage, har vi lavet en lille video for at opsummere hovedpointerne fra årsmødet.

Vi står nemlig i en alvorlig situation, og det er vigtigt, at alle er informeret. Dansk Atletik er i en økonomisk situation, der ikke muliggør fremtidig støtte til hverken bredde- eller elitearbejde. Finansieringsmodellen, hvor events skulle finansiere forbundets drift, er ikke holdbar, hverken på kort eller langt sigt. Der arbejdes lige nu på højtryk for at skabe en løsning, som skal sikre, at løbesporten og atletikken fremover har et Dansk Atletik til at tage sig af idrætspolitiske sager og sikre et stærkt atletikmiljø i Danmark. 

INVITATION TIL INTERNT INFORMATIONSMØDE DEN 6. DECEMBER 2021 MED BESTYRELSEN

Dette er også en invitation til et informationsmøde, der afholdes både fysisk og digitalt den 6. december kl 20-21.30 (forventes at tage cirka én time). Dette er et internt informationsmøde for Dansk Atletik. Her gennemgår vi den økonomiske situation, fremlægger vores løsning, og der åbnes op for spørgsmål. Mødet bliver afholdt i Aarhus (v. Aarhus Atletik- og Løbeakademi) med satellitmøder i byerne i Rønne og København (v. Idrættens Hus i Brøndby). Dansk Atletik og bestyrelsen vil være repræsenteret alle tre steder. Der er også mulighed for at koble sig på mødet via Teams.

Vi håber, at så mange som muligt har mulighed for at deltage, så vi som klubber og forbund sammen kan gå fremtiden i møde.

Seneste nyheder