Bestyrelsens svar på åbent brev

Bestyrelsen i Dansk Atletik har den 10. januar modtaget et "åbent brev" fra 12 foreninger og løbsarrangører i forlængelse af informationsmødet i december, hvori der blandt andet gives udtryk for ønsket om en åben dialog, og hvor de tager afstand fra indførelse af en licensmodel. Der gives også udtryk for, at man føler et fælles ansvar for at bringe forbundet ud af den aktuelle økonomiske krise. Det er vi glade for at læse.

Dansk Atletik har i dag sendt en svarskrivelse til de 12 foreninger og løbsarrangører. Svaret har til formål at afdække en række misforståelser, som måske kan skyldes uklar kommunikation fra Dansk Atletik. I så fald beklager vi. 

Dansk Atletik har hverken mandat til, eller interesse i at påtvinge nogen klubber eller foreninger en licensmodel eller nogen anden model. Dansk Atletik er sat i verden for at understøtte samtlige medlemsklubber, og det gør vi os umage for.

Den 9. december 2021 besluttede bestyrelsen i Dansk Atletik at lave en procesplan, indeholdende workshops med samtlige de foreninger og løbsarrangører, der ønsker at deltage. Inddragelse har hele tiden været en del af planen, og vi er kede af hvis man har fået et andet indtryk ved at læse bestyrelsesreferatet. Vi har ikke været eksplicitte nok omkring dette tema. Det kunne vi have gjort bedre.

I svaret til de 12 klubber og løbsarrangører skriver vi blandt andet: "Vi ønsker at klubber, løbsarrangører, udøvere m.fl. inddrages i en åben og transparent proces, hvor alle kommer til orde og får lejlighed til at præsentere deres tanker og konkrete forslag til, hvorledes vi får dækket det nuværende underskud, og ikke mindst hvordan vi får skabt en finansieringsmodel, der kan finansiere den idræt og det forbund, der bedst muligt dækker medlemsklubbernes ønsker og interesser."

På den baggrund ser vi frem til et godt samarbejde med foreninger og løbsarrangører om at finde frem til en løsning der kan bringe "Dansk Atletik" i bred forstand godt videre til glæde for os alle. 

Hilsen Dansk Atletiks bestyrelse

Seneste nyheder