Nyt fra bestyrelsen

Vi afviklede i Dansk Atletik et informationsmøde den 6. december 2021, hvor vi præsenterede de store økonomiske udfordringer Dansk Atletik har.

To hovedproblemer skal løses. For det første er der en negativ egenkapital, og for det andet har økonomien i mange år været præget af at den ordinære drift har givet underskud, og er blevet holdt oppe af ekstraordinære indtægter som gradvist falder bort. Med ordinær drift mener vi de indtægter der kommer fra kontingent og licens fra klubberne samt det grundtilskud der modtages fra DIF, og som ikke er øremærkede. De øvrige strategimidler er båndlagt til opfyldelse af strategiaftaler med DIF og til gennemførelse af den Masterplan der er aftalt med Team Danmark. Vi kan med andre ord ikke holde forbundet kørende for de ordinære indtægter, og har derfor behov for en ny finansieringsmodel.

Som lovet på orienteringsmødet den 6. december vil vi arbejde med involvering af klubber og løbsarrangører, og det har vi brugt en del tid på i ugerne efter. Torsdag aften blev der igen afholdt et langt bestyrelsesmøde, hvor IDAN (Idrættens Analyseinstitut) præsenterede en procesplan der indeholdt elementer som analyser af løbemarkedet, andre forbunds måde at arbejde på, internationale trends og tendenser, fokusgruppeinterview og workshops med klubber og foreninger, samt en samlet afrapportering med konkrete løsningsforslag. Det var et spændende oplæg der byggede på indledende møder og dialog.

Efter en spændende debat og yderligere input fra bestyrelsen, afventer nu et tilrettet oplæg. Hvis vi bliver enige om den retning, kan klubber og løbsarrangører forvente at blive inviteret til fokusgrupper og workshops.

Måler er som bekendt at der fremkommer en ny finansieringsmodel. Med den rigtige model håber vi at det bliver muligt at fortsætte udviklingen og muligt at understøtte klubberne i højere grad end i dag.

Det er en tung proces, men med en hård og fælles indsats, kan vi skabe noget stort.

Seneste nyheder