Dansk Atletik 2.0

Dansk Atletik har i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (Idan) og LSP Resolve (LSP) startet en proces under navnet ”Dansk Atletik 2.0”, der skal være med til at tilvejebringe et fælles udgangspunkt for udviklingen i Dansk Atletik, herunder definition af aktiviteter, uudnyttede potentialer, ambitioner, handlingsalternativer og struktur.

Alle Dansk Atletiks medlemsforeninger bliver tilbudt inddragelse i processen omkring ”Dansk Atletik 2.0”. Der er sammensat en styregruppe med 9 klubrepræsentanter samt 3 bestyrelsesmedlemmer og sekretariatslederen i Dansk Atletik. For at sikre en bred repræsentation, så vi kommer hele vejen rundt og får alle perspektiver frem på bordet, har vi udvalgt foreninger, der dækker forskellige typer af medlemsforeninger i Dansk Atletik. Der indgår således både store foreninger, mellemstore foreninger, små foreninger, foreninger med klassisk stadionatletik, foreninger med motionsløb som hovedaktivitet, øst, vest osv.

Styregruppen er en procesgruppe og har ingen beslutningskompetence i forhold til de forslag, der måtte blive præsenteret undervejs. Det er i sidste ende Dansk Atletiks demokratiske processer, der skal sikre, at det, der eventuelt bliver vedtaget, afspejler medlemmernes interesser. Men for netop at sikre, at hele det brede bagland er med på rejsen, inddrager vi fra start klubberne i arbejdet – og undervejs bliver alle klubber hørt og inddraget på forskellig vis i form af spørgeskema, fokusgrupper, workshops mv.

Styregruppen består af følgende personer:

 • Fra klubberne
  • Sparta (Henrik Vincentsen) 
  • Randers (Bo Lindholm Pedersen)
  • Gentofte (Charlotte Kirkeby)
  • Silkeborg Atletikklub 1977 (Claus Birn Jensen) 
  • Greve (Thomas Andersson) 
  • Fjordløberne Frederikssund (Torben Hansen)
  • Viborg (Brian Andersen)
  • Helsingør (Christine Redestam)
  • Fredericia Løbeklub (Martin Kamber)
 • Fra Dansk Atletik 
  • Bestyrelsesformand Bent Jensen  
  • Bestyrelsesmedlem Ulla Kolding 
  • Bestyrelsesmedlem Stig Fog
  • Sekretariatsleder Michael Hauerbach Sørensen 
 • Fra Idan og LSP
  • Maja Pilgaard
  • Peter Forsberg 
  • Lars Steen Pedersen 

Projektet består af nedenstående 6 faser:

 • April - august med fokus på analyse 
  • 1. Survey blandt medlemsforeninger
  • 2. Analyse af eksisterende data samt analyse af andre sammenlignelige specialforbund i ind- og udland
  • 3. Fokusgruppeinterviews med udvalgte medlemsforeninger
  • 4. Proces og workshops med DAF og inviterede atletikklubber, inklusiv input fra workshop 1-3
 • September - oktober med fokus på involvering
  • 5. Informationsmøder i landsdelene
  • 6. Årsmøde

Styregruppen var mandag aften i Nyborg for første gang fysisk samlet til en 3 timers workshop under kyndig ledelse af Lars Steen Pedersen. Fokus på denne første workshop var at skabe et fælles grundlag at arbejde ud fra i form af præsentation af data omkring den nuværende situation i forbundet og snak om uudnyttede potentialer under overskriften ”Hvad er tænkeligt?” men med fokus på ikke at blive alt for løsningsorienteret fra start – dette kommer i de følgende workshops under overskrifterne ”Hvad vil vi?” og ”Hvad kan vi?”

Skulle der være spørgsmål eller input til arbejdet, er man altid velkommen til at kontakte Dansk Atletiks bestyrelse, sekretariatsleder eller et medlem af styregruppen. Og er der klubber, der endnu ikke har fået svaret på det udsendte spørgeskema, så kan det stadig nås – vi hører meget gerne fra så mange som muligt, og vil også dele resultaterne herfra på forbundets hjemmeside.

Seneste nyheder