IDAN-undersøgelse

Idrættens Analyseinstitut (IDAN) har nu offentliggjort undersøgelse blandt medlemsforeningerne i Dansk Atletik.

Undersøgelsen er gennemført som led i projektet Dansk Atletik 2.0, der har som formål at tegne en aktuel status i Dansk Atletik og pege på mulige udviklingsretninger for forbundet.

Undersøgelsen var planlagt som en midtvejsstatus i projektet, men projektet er med udgivelsen af undersøgelsen for nuværende sat i bero, da der er indkaldt til ekstraordinært årsmøde. 

Tak til de klubber, der har medvirket gennem besvarelse af det udsendte spørgeskema.

Rapporten kan læses i sin helhed hos IDAN her (pdf).

Nyhed om udgivelsen på IDAN’s hjemmeside her.

Seneste nyheder