Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde

31 klubber under Dansk Atletik har d. 10. juni fremsendt begæring om afholdelse af ekstraordinært årsmøde med dagsordenspunkterne mistillidserklæring til den siddende bestyrelse og valg af ny bestyrelse.

På baggrund af begæringen er der i dag udsendt indkaldelse til ekstraordinært årsmøde, søndag den 3. juli 2022, kl. 17 i Odense. 

Se mødematerialet her

Indkaldelsen er sendt direkte til alle klubformænd.
Bemærk at den 26. juni er sidste frist for tilmelding samt opstilling af kandidater til bestyrelsen. 

Seneste nyheder