Årsmøde 2022, invitation

Dansk Atletiks bestyrelse inviterer alle medlemsklubber til årsmødet, der er det fælles demokratiske beslutningsforum for klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelse.

I forlængelse af varsling udsendt den 23. marts, minder vi om det forestående årsmøde - og de vigtige frister i den forbindelse. 

27. august             Forslag til Dansk Atletiks Love og Generelle bestemmelser
10. september       Årsmødematerialet offentliggøres på hjemmesiden
17. september       Kandidatur til bestyrelses- og valgte komiteposter
17. september       Tilmeldingsfrist (se link nedenfor)

Vi forventer et mødeprogram fra 12-17 med efterfølgende mulighed for lidt mere uformelt samvær (kl. 17-18). 

Mødematerialet deles her på siden senest den 10. september. 

Dato: 1. oktober 2022

Lokation:  Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.

Tilmelding: 14 dage før årsmødet. Link til tilmelding på Connect Atletik her.

Foreløbig dagsorden for årsmødet

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Godkendelse af stemmeberettigede
  4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse
  5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse
  6. Bestyrelsen fremlægger status på strategiplan
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende år til orientering, samt forslag til rammebudget for det kommende år, herunder, som et særskilt punkt, kontingentet, til godkendelse
  9. Valg i henhold til § 12
  10. Eventuelt

Forslag

Medlemsklubber, bestyrelse, komiteer, udvalg og projektgrupper kan stille ændringsforslag. Forslag skal sendes i skema til daf@dansk-atletik.dk. 

Personvalg

Valg kræver personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn. Der kan dog opstilles på dagen til valgte poster, hvis disse er vakante i forvejen eller opstår under årsmødet.

Stemmeret

Klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelsen. Pba. medlemstal har hver klub én stemmeberettiget repræsentant, og klubber med 100+ medlemmer har to repræsentanter. 

Inviationen er sendt til samtlige foreningsformænd den 23. marts og mail med påmindelse om tidfrister er udsendt d.d.

Se også samlet information om årsmøder her

Seneste nyheder