Årsmøde 2022

Program og mødemateriale til årsmødet i Nyborg, den 1. oktober. 

Dansk Atletiks bestyrelse inviterer alle medlemsklubber til årsmødet, der er det fælles demokratiske beslutningsforum for klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelse.

Så er programmet klar for årsmødedagen, den 1. oktober. 

Dato: 1. oktober 2022

Lokation:  Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg www.sinatur.dk

Tilmelding: Senest den 17. september. Link til tilmelding på Connect Atletik.

Program:

12:00 (sandwich og drikkevarer 12:30)
12:30 Ordinært årsmøde
14:30 Kaffe & kage
15:00-17:00 Dansk Atletik - Strategi
17:00-18:00 Øl & vin & vand og Meet’N’Greet

Mødematerialet opdateres løbende og vi har samlet al information her.

Dagsorden for årsmødet

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Godkendelse af stemmeberettigede
 4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse
 5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år til godkendelse
 6. Bestyrelsen fremlægger status på strategiplan
 7. Behandling af indkomne forslag
  Der er ikke indkommet forslag ved fristens udløb
 8. Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende år til orientering, samt forslag til rammebudget for det kommende år, herunder, som et særskilt punkt, kontingentet, til godkendelse
 9. Valg i henhold til § 12
 10. Eventuelt


Personvalg

Valg kræver personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn. Der kan dog opstilles på dagen til valgte poster, hvis disse er vakante i forvejen eller opstår under årsmødet.

Stemmeret

Klubrepræsentanter, komiteformænd og bestyrelsen. Pba. medlemstal har hver klub én stemmeberettiget repræsentant, og klubber med 100+ medlemmer har to repræsentanter.

Se også Dansk Aletiks love

Seneste nyheder