Den nyvalgte bestyrelse (fra venstre til højre): Thomas Vang Christensen, Lars Werge (næstformand), Simone Frandsen (formand), Søren Speich Sørensen, Anders Colstrup, Karina Rasmussen, Jesper Faurschou og Claus Clausen. Nicolai Hartling mangler på billedet.

Solidt mandat til ny bestyrelse

Simone Frandsen blev valgt som formand for Dansk Atletik på årsmøde i Nyborg, hvor der var stor opbakning til den ny bestyrelse.

Uden modkandidater blev Simone Frandsen i weekenden valgt som formand for Dansk Atletik. Og de øvrige valgbare opstillede kandidater blev også stemt ind i bestyrelsen i enstemmighed.

Samtidig kom både formanden og mange andre talere på årsmødet ind på, at nu skal der skabes ro omkring Dansk Atletik.

Det mere end 100 år gamle forbund har i de seneste år oplevet krise på krise. Det betød, at der i juli måned måtte et ekstraordinært årsmøde til, for at forbundet overhovedet havde en bestyrelse.

Og det er dette fundament, som lørdag på forbundets årsmøde i Nyborg blev cementeret.

I sin beretning var Simone Frandsen inde på, at det nu er tid at se fremad:

”Vi skal sammen skabe fremtiden for atletikken i Danmark, så det bliver mere attraktivt at være frivillig, og så det er sjovt at være med i fællesskabet – for alle trænere, ledere, og aktive såvel børn, som unge og for sådan nogen som mig, der har været i atletikken i 50 år.”

Fremmødet var i år væsentlig større end sidste år, idet 32 klubber havde stemmeberettigede på mødet – i fjor var blot det halve antal nemlig 16 klubber.

”Det vidner også om, at klubberne over hele landet har et ønske om, at vi nu får skabt et stærkt fundament for Dansk Atletik. Jeg oplevede en stor opbakning både på selve mødet, og i de mange samtaler over kaffen, jeg havde i løbet af dagen,” siger Simone Frandsen.

Forbundets økonomi har været hårdt presset de seneste år med en større negativ egenkapital til følge, men ved fremlæggelsen af regnskabet for 2021 kunne det konstateres, at et uventet stort overskud resulterede i, at der nu igen er en positiv om end minimal egenkapital.

Målet for budget 2023 er, at der skabes flere faste indtægter til Dansk Atletik, så der ikke i fremtiden bliver den samme uro omkring finanserne. Går det som forventet, vil egenkapitalen i 2023 være på et sekscifret beløb.

De kommende uger skal Dansk Atletik færdiggøre den strategiaftale, som også var et stort emne på årsmødet. Ved udgangen af november måned skal forbundets ledelse lave den endelige aftale med Danmarks Idrætsforbund om vejen frem.

”Det var en positiv proces på årsmødet, da vi drøftede de forskellige områder af strategien. Der kom mange ideer og tanker på bordet, som vi nu vil arbejde videre med. Og det var også en understregning for mig af, at klubberne – som er Dansk Atletiks medlemmer – har den fælles ambition om at styrke forbundet, så vi kan blive bedre til at styrke dem,” siger Simone Frandsen.

Den ny bestyrelse for Dansk Atletik består af:

Simone Frandsen, formand (Holte) – Lars Werge, næstformand (Gentofte) – Thomas Vang Christensen, regnskabskyndig (FIF Hillerød) – Karina Rasmussen (Olympia Maribo) – Claus Clausen (Viking Atletik) – Anders Colstrup (Haderslev) – Søren Speich Sørensen (Københavns IF) – Jesper Faurschou (Herning Løbeklub) – Nicolai Hartling (Sparta).

Seneste nyheder