Nye ansigter på kontoret

Dansk Atletik styrker atletikafdelingen og administrationen

Dansk Atletik vil i de kommende år fokusere intensivt på at styrke klubbernes arbejde med børne og unge. Flere aktive børn og unge i klubberne er målet, og derfor er der brug for flere uddannede trænere og ledere til at drive udviklingen og arbejdet i klubberne.

Dansk Atletik styrker derfor atletikafdelingen og sekretariatet, så forbundet står stærkere rustet til at kunne servicere forbundets klubber og levere bedre og mere uddannelse af trænere, dommere og ledere. Hidtil ubesatte stillinger og ekstra midler fra Royal Run, gør at atletikafdelingen i Dansk Atletik fra 1. februar udvides med 1,5 årsværk.

Stor administrativ arbejdsbelastning hos forbundets medarbejdere, og ønsket om at styrke forbundets service til klubberne, betyder at de administrative funktioner, der siden 2020 har været outsourcet til Idrættens Kompetencecenter i DIF, hjemtages og at der oprettes en ny stilling som forbundskoordinator.

Inger Marie (Rie) Godvin
Forbundskoordinator
Rie er ny i Dansk Atletik, og så alligevel ikke. Rie kommer fra en stilling i Idrættens Kompetencecenter, hvor hun bl.a. har fungeret som Dansk Atletiks stemme udadtil. Rie har derfor allerede et stort kendskab til Dansk Atletik og de mange administrative opgaver, og derfor vil overgangen foregå helt smertefrit. Rie starter formelt d. 1. marts, men allerede nu vil man møde Rie i telefonen eller på mail.

Tina Bischoff Gellin
Atletikkonsulent
Tina er ny i Dansk Atletik, men mange kender hende formentlig som aktiv højdespringer på eliteniveau. Tina er uddannet i innovation og entrepreneurship, og skal arbejde med forskellige projekter der skal udvikle vores træneruddannelser, børne og ungdomsarbejde og stævner for børne og unge.

Mikkel Hansen
Atletikkonsulent 50%
Mikkel er et kendt ansigt i dansk atletik, og har efter en periode som selvstændig søgt tilbage til Dansk Atletik hvor han var ansat indtil december 2021. Mikkel står bl.a. bag det nye Skole-OL atletik koncept, og skal primært arbejde med forskellige udviklingsprojekter indenfor børne og ungdomsarbejdet i både forbundet og i klubberne.

Det er således et styrket forbund der står klar det til at udvikle og drive Dansk Atletik fremadrettet.

Seneste nyheder