Varsling af årsmøde 2023

Dansk Atletiks årsmøde afholdes søndag den 8. oktober 2023. I forbindelse med årsmødet afholdes konference lørdag den 7. oktober.

Vi glæder os til at samles til årsmøde i Dansk Atletik og i år bliver der igen tale om en weekend, med fagligt program om lørdagen. 

Se program, dagsorden og vigtige frister på siden her

I år indkaldes der endvidere til økonomimøde tirsdag den 9. maj, kl. 18-19.30. 
Mødet afholdes i Idrættens Hus, Brøndby, med mulighed for at deltage via Teams. 
Her vil regnskabet for 2022 blive præsenteret og gennemgået. Særskilt invitation til mødet følger efter Påske. 

Varsling af årsmødet (samt invitation til økonomimøde) er udsendt på mail til alle klubber/foreninger d.d. 

 

Seneste nyheder