Dialogmøde om startpengesatser

DAF inviterer alle klubber til dialogmøde om startpengesatserne. Mødet afholdes på TEAMS tirsdag den 20. juni kl. 20-21. Tilmelding ikke nødvendig. 

Startpengesatser og gebyrer til Danske Mesterskaber fastlægges af bestyrelsen jf. DAFs love §20 stk.3. Satserne har været uændrede igennem nogle år, og derfor søger forbundet indspil fra klubberne.

Vi søger klubbernes indspil, da forskellige interesser kan påvirke fastlæggelsen af startpengesatserne, herunder fortjeneste til arrangører og påvirkning på deltagerantallet. Dansk Atletik ønsker at arrangører skal have en rimelig fortjeneste, og at flest mulige atleter og klubber ønsker at deltage i vores mesterskaber. Vi har derfor brug for jeres indspil. På mødet vil vi fremlægge forskellige modeller, samt data, og vil bruge de indsamlede kommentarer når startpengesatserne for 2024 fastlægges på bestyrelsesmødet den 29. august 2023.

Gældende startpengesatser er vedlagt, eller kan hentes her på siden. Direkte link til pdf. her

Dialogmødet afvikles på TEAMS tirsdag den 20/6 kl. 20-21. Link til mødet her

Invitation og mødelink er udsendt på mail til alle klubformænd d.d.

Seneste nyheder