Orienteringsmøde torsdag

DAFs bestyrelse afholder orienteringsmøde (TEAMS) torsdag den 10. august kl. 20-20.45.

Der har fra flere sider været et ønske om at der blev holdt orienteringsmøder, hvor bestyrelsen og organisationen fortæller om beslutninger og aktiviteter, der har indflydelse på klubberne.

Alle klubber inviteres hermed til et orienteringsmøde med bestyrelsen, torsdag den 10. august kl. 20-20.45 med følgende emner på programmet:

  1. Orientering vedr. DAF organisationen som følge af Lars Lindstrøms fratrædelse.
  2. Orientering om kommende aktiviteter, klubberne kan deltage i (kurser, camps mm.)
  3. DM for hold 2023.

Mødet afholdes på Teams - mødelink her

Seneste nyheder