DAF årsmødeweekend , den 7.-8. oktober 2023

Materialet til næste weekends årsmøde er opdateret med valgoversigt og deltagerlister. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig selve årsmødet, men der er stadig pladser på lørdagens temadag. 

Al mødematerialet ligger på siden for årsmødet, hvor der også er link til tidligere årsmøder. 

Hvor dagsorden for søndagen er vedtægtsbestemt og mere formel, så er lørdagens program anderledes sat sammen. Her sættes fokus på en lang række aktuelle emner og der vil være rig mulighed for debat og erfaringsudveksling. 

Det er stadig muligt at tilmelde sig lørdagens program. Skriv eller ring til DAFs sekretariat senest mandag den 2. oktober. 

Program Dagsordenspunkt Indhold  
12.00-12.30: Check in, sandwich, mingle    
12.30-13.30: Fællesudgangspunkt for dagen Velkomst og fælles oplæg til at sætte rammen om dagens oplæg og debatter
- samtalestarter og "det store perspektiv"
 
    12.30-13.00:
Temperaturen på Dansk Atletik og fremtidens pejlemærker - sætter rammen for dagen med opfordring til dialog og debat
 
    13.00-13.30:
Generation Z i klubberne, og generation alpha lige om hjørnet
 
13.30-13.45: Pause    
13.45-15.15: Oplæg, debat og dialog Spot-oplæg på ca. 15-30 min alt efter tema, efterfulgt af debat og erfaringsudveksling
2 sideløbende tilbud "per runde" - deltagerne vælger selv, hvilket tilbud der matcher bedst interesse og erfaring.
 
    13.45-14.30:
- Masters: Gøteborg 2024 og mastersatletikken i Danmark
- Best practice: Aktivering og udnyttelse af events – fx Royal Run
 
    14.30-15.15:
- Løbe Cup'en: Re-lanchering af Dansk Atletiks Vinterturnering
- Trænerforeningen: Visionen og "next step"
 
15.15-15.45: Kaffepause for alle (fælles) Dialogen fortsætter i uformelle rammer…  
15.45-17.15: Oplæg, debat og dialog Spot-oplæg på ca. 20 min efterfulgt af debat og erfaringsudveksling
2 sideløbende tilbud "per runde" - deltagerne vælger selv, hvilket tilbud der matcher bedst interesse og erfaring.
 
    16.00-16.45
- Økonomi: Hvordan skabes et sundt økonomisk fundament for Dansk Atletik?
- Fremtidens seniorstævner: Fælles vision for arbjedet med danske seniorstævner
 
    16.45-17.30
- VM Road Race 2026: Hele Danmarks VM - VM som national løftestang for løb
- Skole OL: Best practise og erfaringer med medlemsrekruttering
 
17.15-17.30: Pause    
17:30-18:30: Fælles perspektiver på fremtiden Blik på fremtiden - nedslag på Trænerudviklingsområdet samt Eliteområdet - kickstarter til refleskion og debat om fremtiden
Alle deltager i begge inspirationsoplæg
 
    17:30-18.00:
- Fremtidens trænervision
- Herunder præsentation af projektet "CoachEquity - Hvor er de kvindelige trænere"

18.00-18.30:

- Paris 2024 i sigte, og perspektiver på den kommende Olympiade
18.30:
- Afrunding af seminardagen
 

Deltagelse i lørdagens program koster kr. 495.

Seneste nyheder