Materiale årsmøde 2023

Så er materialet til årsmødet den 8. oktober opdateret her på siden og sendt til alle klubber på mail. Husk tilmeldingsfrist den 24. september.

Mødematerialet er samlet her på siden og omfatter blandt andet bestyrelsens beretning samt indkomne forslag (jf. DAFs love §11 stk. 3).

Vi minder om at tilmelding til årsmødet, samt lørdagens faglige program, skal være DAF i hænde senest den 24. september.

Søndag den 24. september er også sidste frist for at melde kandidatur til bestyrelsesposter og valgte komitéposter (jf. DAFs love §12. stk. 7). Valgoversigt lægges på årsmødesiden straks efter fristens udløb (mandag den 25. september).

Husk indstillinger til årets forening, leder, træner og masters atlet. Her er fristen også den 24. september.

Seneste nyheder