Licensopkrævning 2023 på vej

I henhold til Dansk Atletik Forbunds love og bestemmelser (afsnit 4) opkræves der nu licens for sæsonen 2022-2023.

Af de generelle bestemmelsers afsnit 4 fremgår det:

4.2.2 Alle udøvere fra 12 år og opefter, i perioden 15. oktober året før til 14. oktober i indeværende år, er konkurrenceaktive (dvs. har mindst et resultat i statistikken) opkræves vedkommende klub licensafgift i årets 4. kvartal.  
 
Licensafgift   kr. 150
 
4.2.3 I forbindelse med licens opkræves klubber med flere end 5 licens-atleter et grundbeløb (fee).  
 
Grundbeløb  
Foreninger med: 1-5 licenser kr. 0
Foreninger med: 6-10 licenser kr. 500
Foreninger med: 11-20 licenser kr. 1.000
Foreninger med: 21-50 licenser kr. 2.000
Foreninger med: 51+ licenser kr. 4.000

 

De generelle bestemmelser afsnit 4 om foreningskontingent kan læses i sit fulde her

For oversigt over hvilke udøvere, opkrævningen omfatter eller generelle spørgsmål til licensopkrævning henvises til daf@dansk-atletik.dk.

Se også generel information om kontingent og licens her

Seneste nyheder