Foto: DECA Text&Bild.

Oversigt over internationale mesterskaber i 2024

Selvom De Olympiske Lege i Paris er den helt store overskrift på det internationale område i 2024, er der masser af andre spændende internationale opgaver på paletten. Dansk Atletik er i fuld gang med planlægningen af 2024-sæsonens internationale aktiviteter. Allerede nu, er en samlet oversigt over alle mesterskaber tilgængelig – herunder løbende opdatering med kvalifikationskrav, udtagelseskriterier, brugerbetaling, rejsedatoer, stab mv.

 

Den samlede oversigt over internationale mesterskaber, kan findes her.

Der er stadig detaljer, som løbende kommer ind fra de forskellige arrangører. Oversigten vil derfor ca. 1 gang per måned – eller i takt med nye informationer – blive opdateret.

Nogle enkelte events er der lidt yderligere highlights omkring:

 

OL Paris

Årets helt store højdepunkt er selvfølgelig OL i Paris. Det er Danmarks Olympiske Komite (altså i praksis DIF), som forestår de endelige udtagelser på baggrund af indstilling fra Dansk Atletik. Selve det sportslige setup, vil være noget Dansk Atletik planlægger i fællesskab med OL staben i DIF samt Team Danmark. Bemærk, at der er meget skarpe deadlines i forbindelse med OL kvalifikation og deltagelse, og der vil i marts være en endelig deadline på indskrivning på OL Bruttotrup-listen for alle kandidater. Bemærk også, at mulighederne for akkreditering af træner osv. er meget begrænset, og Dansk Atletik har ikke adgang til billetter.

Allerede nu, kan man følge med i kvalifikationsstatus via ”Road To Paris”-listen (bemærk, at mange atleter ikke har det krævede antal konkurrencer endnu, så listen skal tages med store forbehold): 

Man kan se listen på World Athletics' hjemmeside.

 

EM Rom

2024-udgaven af EM finder sted i Rom, og som noget nyt, så er EM placeret meget tidligt på sæsonen. Derfor, er det af største vigtighed, at potentielle kandidater er skarpe på deadlines og kvalifikationsmuligheder – herunder hvordan eksempelvis indendørskonkurrencer tæller med i deres respektive øvelser.

Dansk Atletik forventer et stort hold til EM, og for at sikre, at alle kandidater og personlige trænere er velinformeret om proces omkring kvalifikation, akkreditering osv., holdes et infomøde 14. december (se nedenfor).

Allerede nu, kan man følge med i kvalifikationsstatus via ”Road To Rome”-listen.

 

NM 2024

Dansk Atletik afviklede i 2023 et vellykket Nordisk Mesterskab, der fungerede som ”test event” i forhold til, om der skal være nordiske seniormesterskaber i fremtiden. På baggrund af evaluering af 2023-udgaven, samt med kig ind i fremtidens mesterskabsstruktur, har de nordiske lande besluttet en foreløbig model for fremtiden, hvor Nordiske Mesterskaber for senior arrangeres hvert andet år – placeret i lige årstal. Fokus vil være på, at skabe en god kvalifikationskonkurrence i et EM perspektiv, samt at placere det tidligt i sæsonen, så atleter har en solid international konkurrencemulighed i starten af sæsonen.

Mere konkret, så forventes der i 2024 at blive afviklet ”anden udgave” af mesterskabet. Planen er, at det bliver afviklet i Sydsverige i weekenden 18-19. maj og, at mesterskabet så vender tilbage i 2026 igen – forventeligt med Danmark som arrangør.

Meget mere information om 2024-udgaven kommer senere.

 

VM Junior (U20)

Juniorverdensmesterskabet 2024 har været omgærdet af lidt usikkerhed i forhold til, hvor i verden placeringen skulle være. Det er nu fastlagt, at det bliver i Lima, Peru, at 2024-udgaven af U20 VM bliver afviklet.

Dansk Atletik er i dialog med de øvrige nordiske lande omkring, hvorvidt vi måske skal lave et fælles setup. Det bliver uden tvivl både en logistisk udfordring samt en bekostelig affære, at sende et hold til VM U20. Det på trods, så forventer Dansk Atletik at stille med de udøvere, som vi mener det giver sportsligt mening at sende. Der vil i forbindelse med VM U20 blive arrangeret en samlet pakke inkl. pre-camp, for at sikre tilpasning til tidsforskel mv.

Den samlede pris for deltagelse forventes derfor at blive markant højere end normalt, og mulige kandidater opfordres til, at søge privat funding til at understøtte mulig deltagelse!

 

Infomøde om internationale mesterskaber med særligt fokus på EM

Med primær fokus på EM 2024, men også med mulighed for at stille alle mulige andre spørgsmål osv. i relation til det internationale mesterskabsprogram 2024, så afvikler Elitestaben et online infomøde.

Mødet finder sted 14. december kl. 20.30, og her vil Elitechef, Mikkel Larsen, fortælle om de generelle rammer for 2024-sæsonens mesterskaber, ligesom EM 2024 holdleder, Lars Nielsen, vil gå i dybden med hele setuppet til  EM 2024, kvalifikation, akkreditering mv.

Link til mødet – del gerne til interesserede: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBjMGRlOTctZWMwNy00M2Q4LWJlM2QtNWE5ZjE2NjQ2ZjA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22416df09e-4e1c-451a-865f-c78816c83ced%22%2c%22Oid%22%3a%22d20bdb38-7626-4d95-836c-501ab0b5084f%22%7d

 

World Tour konkurrencer 2024

Udover mesterskabsprogrammet, så afvikles der i Danmark i 2024 to events som en del af World Tour’en.

Aarhus 1900 Atletik og Løb er værter for ”Aarhus Sprint’n’Jump”, som afvikles 23. januar (https://www.1900al.dk/sprintnjump). Igen i 2024 er stævnet placeret som Bronze Label på World Indoor Tour. Danske atleter, der søger start i feltet, skal kontakte Elitechef, Mikkel Larsen, senest 7. januar – gerne før.

Udendørs, så er Sparta Atletik og Løb værter for det traditionsrige Copenhagen Athletics Games (CAG). Og traditionen tro, så er det indplaceret med Bronze Label på World Ahletics Continental Tour. Bl.a. grundet renovering af Østerbro Stadion, samt hensyn til EM og OL, så er CAG i 2024 placeret sidst på sæsonen – mere konkret planlagt til 3. september. Mere info kommer her.

 

Alle konkurrencer på World Indoor Tour, kan i øvrigt findes her.

For mere information om alle de internationale opgaver, kan man altid række ud til Elitechef, Mikkel Larsen – og alternativt de enkelte landstrænere. Man kan finde kontaktoplysninger på Mikkel Larsen og landstrænerne her.

Seneste nyheder