Ekstraordinært årsmøde den 6. marts

Der er i dag udsendt indkaldelse til ekstraordinært årsmøde, onsdag den 6. marts kl. 18. Mødet afholdes på Odense Congress Center. 

Mødets dagsorden er som følger:

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af stemmetællere

3.       Godkendelse af stemmeberettigede

4.       Orientering fra bestyrelsen, del-beretning

5.       Valg af formand*
På valg er fungerende formand Thomas Vang Christensen, på valg til det ordinære årsmøde 2024

6.       Valg af næstformand*
På valg er fungerende næstformand Helle Sølvsten, på valg til det ordinære årsmøde 2025

7.       Valg af vakante pladser til bestyrelsen, op til 3*

Ad*: Ved kandidatur til punkt 5, 6 og 7 opfordres man til at tilkendegive interessen i god tid, med henblik på offentliggørelse på DAFs hjemmeside.

Se hele indkaldelsen her og tilmeld gerne klubbens delegerede senest den 28. februar. 

Seneste nyheder