Tanja Ravnholt prisen

Der indkaldes hermed til indstillinger til Tanja Ravnholt Prisen for 2024.

Tanja Ravnholt var en dygtig leder indenfor atletikkens verden, som desværre døde alt for tidligt i en alder af blot 31 år. Inden hendes død, nåede hun imidlertid i kraft af sit enestående drive at iværksætte en lang række forandringsprocesser i Dansk Atletik, hvor hun havde siddet i bestyrelsen, og sidenhen var blevet ansat. Men også i Hvidovre Atletik og Motion, hvor indsatsen bar frugt i form af vækst og fastholdelse af unge aktive samt en udvidelse af aktiviteter og muligheder for at engagere sig i sporten.

Dette arbejde medførte oprettelse af Tanja Ravnholt Prisen, der uddeles til en eller flere unge trænere/ledere under 35 år i dansk atletik, der i kraft af deres organisations- og ledelsestalent, men i lige så høj grad for deres engagement og con amore, fortjener en ekstra anerkendelse.

Prisen er på 5.000 kr. og uddeles i forbindelse med Atletikkens Trænerforenings uddannelseskonference lørdag den 16.marts i Brøndby og inkluderer også gratis deltagelse ved konferencen.

Indstillinger fra klubberne bedes sendes senest mandag den 4.marts til Atletikkens Trænerforening v./ Michael Bruun Jepsen på mbj@jepsen.mail.dk.

Seneste nyheder