Husk at anmelde klubskifter

Søndag den 14. april markerer starten på sommersæsonen. Ønsker du som atlet at repræsentere en anden klub end du gjorde i vinter, så husk at melde skiftet til forbundet inden din næste konkurrencestart.

Startret for en DAF-forening for et år deles op i to perioder: en sommersæson fra og med den 15. april til og med den 14. oktober, og en vintersæson fra og med den 15. oktober til og med den 14. april. Indenfor disse perioder er det som udgangspunkt kun tilladt at repræsentere én DAF-klub af gangen, uanset stævneformat. Der findes dog et par undtagelser for reglen:

  • For ungdom til og med 13 år kan startretten frit overføres én gang inden for hver sæson.
  • I tilfælde af at atletens forening ophører, kan atleten, uanset alder, frit udnytte sin startret for en ny forening.

Der kan også opstå situationer, hvor det ikke er muligt for atleten at forsætte i sin klub. I et sådan tilfælde er det muligt at søge om dispensation fra reglerne om startret fra DAF’s sekretariat.

Kun anmeldte ændringer kan registreres

Selvom man kun må stille op for én forening per sæson, findes der ikke nogen begrænsninger for medlemskab af flere DAF foreninger. Det er også muligt at repræsentere en anden formel gruppe, såsom ens arbejdsplads, skole, sponsor eller udenlandsk forening uden at det har betydning til ens startret. Deltageren kan fx vælge at stille op for en sponsor eller for sin virksomhed ved udvalgte stævner, og for sin DAF-forening ved andre. Det er dog kun muligt at benytte en af de to muligheder i forbindelse med et enkelt stævne.

På grund af ovenstående kan ændringer kan startret ikke registreres direkte fra resultatlisten. Dermed er det ikke nok at ændre ens klub i Roster eller tilsvarende stævnesystem, eller blot stille op for en ny klub til et stævne. 
Klubskifter skal anmeldes til resultater@dansk-atletik.dk, hvor klubtilhørsforhold noteres i Statletiks atletprofiler som udgangspunkt i hele sæsoner. Det er altid atletens ansvar at sikre, at kluboplysninger fremgår korrekt af resultatlister og forbundets officielle statistik.

Startretregler kan læses som helhed her.

Den årlige licensopkrævning er baseret på sommersæsonens klubtilhørsforhold.

Seneste nyheder