Foto Martin Dalgaard Jespersen fra DMU 2023 i Hvidovre

Søg Hjortens Legat

Nu har sjællandske klubber igen mulighed for at søge Hjortens Legat. Ansøgningsfrist fredag den 19. januar 2024.

Nu er der igen en mulighed for at søge støtte til ungdoms- og talentaktiviteter på Sjælland

I 2016 donerede foreningen Hørsholm Atletik og Motion "Hjorten" 500.000 kr. til DAF. Nu udloddes en ny portion på 50.000 kr. til glæde for nye initiativer.

Hjortens Legat retter sig mod "Ungdomsarbejdet på Sjælland og gerne i Nordsjælland", som det er "Hjortens" ønske. Årligt skal der i alt uddeles 50.000 kr. DAF varetager opgaven med at fordele pengene til ungdoms- og talentarbejde. 

Sidste frist for ansøgning er fredag den 19. januar 2024. Årets udlodning vil blive bekendtgjort på DAFs hjemmeside.

Om legatet

Beløbet gives til aktive, trænere, klubber eller træningscentre, hvor der vises vilje og evne til at arbejde målrettet og kontinuerligt på at forbedre de aktives resultater og det generelle vidensniveau. Der lægges vægt på at arbejdet foregår i et positivt træningsmiljø, der kan være et eksempel til efterfølgelse for andre.  

Vurdering af indkomne ansøgninger vurderes af et udvalg bestående af en repræsentant fra en Nordsjællandsk klub, en repræsentant fra DAFs administration samt en kontaktperson til Foreningen Hjorten. 

Begrundede ansøgninger skal sendes til daf@dansk-atletik.dk ved brug af dette ansøgningsskema

Seneste legatmodtagere kan ses her

Seneste nyheder