Bestyrelsens nyhedsbrev 2/2024

Læs seneste nyhedsbrev fra den fungerende formand og fra direktøren her. Nyhedsbrevet er også udsendt på mail til alle medlemsklubber. 

Kære medlemmer, 

Den 13.2.2024 afholdtes bestyrelsesmøde på teams, til stede var hele bestyrelsen dvs. Thomas Vang Christensen, Helle Sølvsteen, Jesper Faurschou, Anders Colstrup, Søren Sørensen og Claus Hechmann. Direktør Klaus Nørby Jakobsen var også til stede.

Som lovet i tidligere kommunikation giver fungerende bestyrelsesformand og direktør en kort status i forlængelse af mødet.

Status - bestyrelse

På bestyrelsesmødet drøftede bestyrelsen det ekstraordinære årsmøde herunder dagsorden, indkaldelse og valg af dirigent. Yderligere blev det netop afholdt medlemsmøde evalueret samt diskuteret.

Ekstraordinært Årsmøde

Det ekstraordinære årsmøde er – som tidligere kommunikeret - planlagt til den 6. marts. 2024, kl. 18.00. Mødestedet er Odense Congres Center. Der er tale om et møde, hvor der er meget på spil for Dansk Atletik og bestyrelsen håber på bred tilslutning. Der er desværre ikke mulighed for at stemme ved fuldmagt på det ekstraordinære årsmøde ej heller deltage virtuelt.

Indkaldelsen er udsendt til alle med dagsorden for mødet.

 

Information om fratrædelse fra bestyrelsen

Der har været spekuleret meget i, hvorfor bestyrelsen oplevede afgang af 4 medlemmer. Det emne var også til debat den 8.2. på Teams mødet med klubberne, men der har været sat spørgsmål til mødets indhold. Der gives derfor onlineadgang til at gense eller genhøre mødet her.

Bestyrelsen vil som oplyst på seneste medlemsmøde gerne i bred dialog med medlemmerne, derfor inviterer vi til nye dialogmøder da vi foretrækker en direkte dialog frem for dialog i pressen. Vi anerkender behovet for at informere jer alle sammen, ikke mindst om årsagerne til bestyrelsesfratrædelserne.

Jesper Faurschou og Anders Colstrup svarer på yderligere spørgsmål fra medlemmerne på disse datoer:

  • Optakt og orientering om fratrædelser fra bestyrelsen, Teams møde den 21. februar 2024 kl. 20:00 til 21:00. Mødelink.
  • Yderligere orientering om bestyrelsesforvaltning og fratrædelser fra bestyrelsen, Teams møde den 28. februar 2024 kl. 20:00 – 21:00. Mødelink.

Møderne bliver optaget og bliver online-tilgængelige efter mødet.

Info om etiske retningslinjer i bestyrelsen og arbejdets karakter og omfang:

Bestyrelsen vil gerne informere om arbejdets omfang og karakter samt etiske forhold. Har du overvejelser om bestyrelsesarbejde, kan du deltage og få oplysninger om indhold og forventninger, Helle og Thomas gennemgår ”Etiske Retningslinjer” (Bestyrelsen og etikken) og Forretningsordenen. De to dokumenter kan du finde her og her. Mødet bliver tilgængeligt online efterfølgende.

Den fungerende formand trådte ind i bestyrelsen for at fremme Lovenes § 2, dvs. for at ”Fremme atletik…”. Det var og er et forsøg på at samle og populært sagt ”ryge en fredspibe” og se fremad.

Mødets indhold bliver:

  • Indsigt i bestyrelsesarbejde, etiske regler og forretningsorden. Teams møde afholdes mandag den 26. februar 2024 kl. 20:00 – 21:00. Mødelink.

Sekretariatet

I sekretariatet er vi selvfølgelig vidende om de politiske drøftelser der foregår, mens vi ufortrødent fortsætter den daglige drift. Fokus er på det sportslige område, hvor Masters i Randers, Nordenkampen i Oslo, DM i Odense og DMU i Skive løbende dækkes på hjemmesiden og især Instagram. I dette arbejde forsøger vi at ”følge” med i de mange nye rekorder som atleterne sætter næsten ugentligt. Desværre stopper Camilla Bevensee (1/2 tids kommunikationsmedarbejder) pr. 1. marts. Vi arbejder i øjeblikket på at fastlægge hvordan den position i fremtiden skal se ud.

Pt. er vi ved at lægge sidste hånd på den regnskabsmæssige årsafslutning og derfor kan vi indenfor nærmeste fremtid offentliggøre det endelige regnskab for 2023 i Dansk Atletik.

Større arrangementer nærmer sig i form af Royal Run og Skole OL. Mange personaleressourcer er sat ind på at skabe en række aktiveringstiltag med det formål at koble lokale atletik- og løbeklubber tættere på deltagerne i de to arrangementer. Det er ikke en nem øvelse, men de to arrangementer er rigtig gode anledninger til at få atletik og løb frem i alles opmærksomhed.

OL-forberedelserne og samarbejdet med Team Danmark er stigende i omfang for den vores atleter, landstrænere og elitechef. Med Mikkels fratrædelse pr. 1 april efterstår der et større planlægningsarbejde for alle parterne i bestræbelserne på at skabe ro og kontinuitet for atleterne.

Nordenkampen blev afviklet rigtig godt med et godt sammenhold mellem atleterne, og hele atletik Danmark ser frem til en festlig afvikling i Odense af DM Inde.

På Dansk Atletiks vegne:

Thomas Vang Christensen og Klaus Nørby Jakobsen

Seneste nyheder