Mindeord for Torben Peter Laursen

Vi har modtaget disse mindeord for Torben Peter Laursen, formand for Københavns Idræts-Forening.

Det er med tungt hjerte at KIF har modtaget besked om at formand Torben Peter Laursen er død efter kort tids sygdom.

Torben var i mange år engageret som idrætsleder og i bestyrelsesarbejde inden for gymnastik og fodbold, hvor idrætsverdenen nød godt af hans store organisatoriske talent. Da et af Torbens børnebørn startede til atletik i KIF i 2015, faldt det Torben naturligt at følge med i stævner på stadion og han blev hurtigt involveret i klubbens aktiviteter og siden bestyrelsesarbejdet, først som suppleant, siden som bestyrelsesmedlem og fra 2021 som formand for KIF.

Til trods for Torbens forholdsvis korte løbebane i atletikkens verden nåede han hurtigt at blive et kendt ansigt rundt omkring i mange klubber. Torben var altid til stede på stadion og deltog flittigt i stævner rundt omkring i klubberne. Han var altid i dialog med alle - børn, unge, voksne, bedsteforældre, trænere, frivillige, ledere. Torben var kort sagt et naturligt samlingspunkt og mødte alle i øjenhøjde.

Når man kom til træning på Østerbro stadion på dage med ungdomstræning var Torben der næsten altid, og man blev altid mødt med et smil og en sjov bemærkning. Havde man behov for en længere snak eller uddybning om noget, bød Torben sig altid til. Alle udfordringer blev der taget hånd om og blev taget seriøst, intet problem var for småt til at blive diskuteret og løst.

Som formand forstod Torben den særlige KIF-ånd der hersker og formåede hurtigt via sit engagement at bygge videre på det der er fundamentet i Danmarks ældste atletikforening.

Torben havde blik for alle og for sammenhængskraften i klubben. Skulle de yngste belønnes efter at have sat PR til et atletikstævne blev der købt og uddelt guldkarameller til hele holdet. Skulle seniorholdet hyldes efter at have vundet DM-medaljer skete det på stadion en træningsaften mens de yngre holdkammerater klappede og jublede. Skulle et medlem fra klubbens repræsentantskab hyldes efter 70 års frivillighed blev der arrangeret reception og fællesspisning. Skulle frivillige belønnes for særlige indsatser blev der indkøbt julekurve som tak for indsatsen. Og mange andre initiativer, der alle blev initieret fra Torbens hånd.

Et område der lå Torben særligt på sinde var at udvikle foreningsledelsen helt ned i ungdomsrækkerne. Han spottede hurtigt unge talenter, der blomstrede op som ungdomstrænere og som på sigt kunne påtage sig mere udfordrende opgaver i foreningsarbejdet. Selv om Torben havde mange kasketter på i foreningsarbejdet var han også i stand til i at igangsætte og uddelegere mange aktiviteter i klubarbejdet.

I bestyrelsesarbejdet var Torben en vellidt og anerkendt formand blandt kollegerne i bestyrelsen. Hans opgaver spændte vidt fra at arrangere årets præmiefest til udarbejdelse af atletikmærkediplomer til de yngste atleter. I det hele taget lå ungdomsarbejdet Torben meget på sinde som han fik sat et stort aftryk på.

I klubarbejdet efterlader Torben sig et stort tomrum som bliver vanskeligt at fylde ud netop fordi Torben var så involveret i alle aktiviteter og altid tilførte sit eget personlige engagement. KIF vil søge at videreføre disse aktiviteter i Torbens ånd.

Vores dybtfølte tanker går til Lone samt Torbens børn og børnebørn.

Seneste nyheder