Bestyrelsens nyhedsbrev 1/2024

DAFs bestyrelse har netop udsendt det første nyhedsbrev til alle medlemsforeninger. Læs det her.

Kære alle

Efter hvert bestyrelsesmøde udsender vores direktør og undertegnede fremadrettet et kort nyhedsbrev til alle medlemmer af Dansk Atletik Forbund. Nyhedsbrevet udgør en opsummering af emner, der har været drøftet af bestyrelsen, med evt. nyt fra organisationen. Derved tror vi på, at alle opnår et indblik i de opgaver som ledelsen i Dansk Atletik varetager. 

Denne gang er det formanden der samler emnerne og kommenterer den situation, som forbundet befinder sig i - både sportsligt og ledelsesmæssigt. Der er altså tale om en atypisk medlemsorientering, som i høj grad er baseret på formandens egne refleksioner. 

Den fungerende bestyrelse afholdt torsdag den 1. februar 2024 et bestyrelsesmøde for at vælge et nyt formandskab. Et nødvendigt møde, da det tidligere formandskab ikke kunne etablere konsensus i bestyrelsesarbejdet og i væsentlige enkeltsager havde bragt sig i mindretal. Det daværende formandskab og yderligere to medlemmer valgte at træde ud af bestyrelsen i løbet af mandag den 29. januar 2024. 

Den tilbageværende del af bestyrelsen valgte efterfølgende (den 31. januar 2024) at selvsupplere sig, og var således på mødet den 1. februar 2024 repræsenteret ved:  

Helle Sølvsten, Anders Urup Colstrup, Jesper Faurschou, Søren Speich Sørensen, Claus Hechmann og Thomas Vang Christensen (nyt medlem). 

Til mødet konstituerede bestyrelsen sig med enstemmigt valg af Thomas V. Christensen som fungerende formand og Helle Sølvsten som fungerende næstformand.

Rent administrativt er det en enig bestyrelse som står bag den nye direktør og organisationen. Sportsligt har vi også et godt afsæt. Vi mødes i dag med Team Danmark for at understøtte og fastholde vores samarbejdsrelationer omkring det sportslige frem mod OL i Paris og videre. Samtidig rækker vi ud til vores andre samarbejdspartnere for fortsat at sikre støtte og opbakning til forbundets arbejde.

I bestyrelsen er der arbejdsmæssigt fokus på to centrale områder: dialog med medlemsklubberne og en styrkelse af det kommercielle fundament i DAF’s økonomi. Det er vigtigt for mig at kommunikere til jer at de drøftelser vi netop har haft i den ”nye” bestyrelse alle har været gode og vi har kun den fælles ambition at fremme dansk atletik bedst muligt.

Når det gælder klubkommunikation, handler vi desuden ved at indkalde til to arrangementer, hvor der vil være mulighed for at komme i dialog med bestyrelsen: 

  • Et ”mød bestyrelsen”-arrangement som afholdes virtuelt via ”Teams”. Det sker torsdag den 8. februar kl. 19:00-20:00. Invitation til mødet vil blive fremsendt onsdag inden 16:00.
  • Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde, hvor formand og næstformand vælges. Mere konkret information om detaljerne i årsmødet fremsendes i god tid.  

Bestyrelsen tror på fremtiden. Vi håber på jeres opbakning.

På vegne af bestyrelsen


Thomas Vang Christensen,
Fungerende bestyrelsesformand 

PS: Du kan finde kontakt data på den samlede bestyrelse ved at følge dette link.

Seneste nyheder